[Date Prev][Date Next][Thread Prev][][Date Index][Thread Index]

patch for sb-ibm-dev.el山下 純司といいます。

IBM develoerworks のページの形式が変わったようです。

--- sb-ibm-dev.el.orig Wed Dec 12 22:02:30 2001
+++ sb-ibm-dev.el    Wed Dec 12 21:46:32 2001
@@ -57,7 +57,7 @@
    (goto-char (point-min))
    (while (re-search-forward
        ;; getting URL and SUBJECT
-        "<td width=\"100%\"><a href=\"\\(.*\\.html\\)\">\\(.*\\)</a>"
+        "<td><a href=\"\\(.*\\.html\\)\">\\(.*\\)</a>"
        nil t)
     (setq url (match-string 1)
        subject (match-string 2))

-- 
山下 純司	mailto:ysjj@unixuser.org